Terytorium Neutralne
Poszukujemy wspólnej przestrzeni dla młodzieży z różnych kultur i środowisk, 
bez podziałów i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu.
 Działamy na rzecz integracji i przeciwdziałamy zjawiskom ksenofobii, rasizmu,
przemocy i wykluczenia społecznego.
---
fundacja@terytoriumneutralne.org
PRACUJEMY Z
Neutranie
Back to Top