Terytorium Neutralne
Tworzymy wspólną przestrzeń dla młodzieży z różnych kultur i środowisk, bez podziałów i dyskryminacji.
 Działamy na rzecz integracji i przeciwdziałamy zjawiskom ksenofobii, rasizmu, przemocy i wykluczenia społecznego.
Pomagamy w rozwiązywaniu kluczowych problemów współczesnych nastolatków.
---
Jesteśmy chętni i otwarci na współpracę!
Masz pomysł, chcesz pomóc?
Skontaktuj się z nami!

fundacja@terytoriumneutralne.org

PRACUJEMY Z
Neutranie
Back to Top