Terytorium Neutralne

Tworzymy wspólną przestrzeń dla młodzieży z różnych kultur i środowisk, bez podziałów i dyskryminacji.
Działamy na rzecz integracji i przeciwdziałamy zjawiskom ksenofobii, rasizmu, przemocy i wykluczenia społecznego.
Pomagamy w rozwiązywaniu kluczowych problemów współczesnych nastolatków.

Skip to content