Terytorium Neutralne

Tworzymy wspólną przestrzeń dla młodzieży z różnych kultur i środowisk, bez podziałów i dyskryminacji. Działamy na rzecz integracji i przeciwdziałamy zjawiskom ksenofobii, rasizmu i wykluczenia społecznego.

Skip to content